Selçuk Türkoğlu projelerini açıkladı

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Lider Adayı Selçuk Türkoğlu, “Yaşanabilir Bursa” bahisli proje tanıtımında Lokal İdare Vizyonunu açıkladı.

“Yeşil, yaşanabilir, iştirakçi ve akıllı kent Bursa” hedeflediklerini vurgulayan Türkoğlu, 100’e yakın proje ile Bursa’yı imar ve ihya edeceklerini tabir etti.
GÜZEL Parti’nin lokal idareyle ilgili anlayışının “ortak akıl” ile oluştuğuna değinen Türkoğlu’nun açıkladığı projeler ortasında “dirençli şehir”, “bilimsel kentlileşme” , “ulaşan bursa” , “sosyal belediyecilik” üzere temel bahisler öne çıkıyor.
Euro Park Otel’de basına yönelik yapılan toplantıda konuşan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selçuk Türkoğlu’nun gerçekleştirdiği sunum şu biçimde:


HEDEF 2050
1/100.000’LİK ETRAF SİSTEMİ PLANI
Bursa’mızın maalesef bir anayasası yok. Nedir o? 1/100.000’lik plan. Var mı? Yok! 2040 yılı için yapılmaya çalışılmıştı lakin bir türlü bitirilemedi. Kent dinamiklerinin de görüşünü ve planı da dikkate alarak; Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik ilçelerimizi de kapsayacak formda 2050 yılı 1/100.000 ölçekli Merkez Etraf Sistemi Planını multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlayıp hemen hayata geçireceğiz.

İMAR VE ETRAF EŞGÜDÜMÜ ŞART
Tüm Nazım ve Uygulama İmar Planlarını da yapacağımız, Etraf Nizamı Planına uygun olarak güncelleyeceğiz. Plansız (çarpık) yapılaşmaya artık katiyetle müsaade vermeyeceğiz.

KENDİ MESKENİNİ YAPMAK İSTEYENE ARSA
Mülkiyeti belediyelerde olan ve de Büyükşehir Yasası ile belediyeye devredilen yapılaşmaya uygun toprakların uygulama imar planlarını yapacağız. Buralarda üretilecek emlakı, konutu olmayan lakin kendi meskenini yapmak isteyen vatandaşlarımıza 5 yıl içinde meskenini yapmak kuralıyla makul fiyatlarla vereceğiz.

AFAKİ BEDELLERE SON
Ruhsat onay basamağında; imar parsellerinde daha evvel terk edilen alanları plan zayiatı oranına tamamlayan yerler için alınan afaki bedelleri ortadan kaldıracağız.

KAVİMLER GÖÇÜ BİTECEK
Kentimizin 30-40 km batısında TEKNOSAB, DERİ VE DOKUMACILIK OSB üzere devasa organize sanayi bölgeleri yapılmakta lakin buralarda çalışacak insanların yaşayabileceği yerleşebileceği kâfi konut ve toplumsal donatı alanları hala planlanmıyor. Su rezervleri dikkate alınmıyor. 30-40 km. uzaktan buraya her gün “Kavimler Göçü” üzere gidip gelmelerinin nakit ve vakit kaybı olacağı açıktır.

DEPOLAMA VE LOJİSTİK ALANLARI
Tekrar bu bölgelerde üretilen eserlerin depolama lojistik alanlarına muhtaçlık duyulacağı da açıktır. İşte bu alanları bütüncül bir yaklaşımla planlamazsanız tıpkı Bursa merkezinde olduğu üzere çarpık yapılaşma iddia edemeyeceğimiz süratle başlayıp bitecek ve geriye döndürmek de artık imkansız hale gelecektir. Bu nedenle bu bölgeleri şimdiden planlayacağız.

ACİL HAREKET PLANI
Bursa’nın Bir Doğal Afet Acil Aksiyon Planı yok. Kim diyor? Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meclis’te verdiğimiz soru önergesine karşılığında diyor! Birinci işimiz Doğal Afetler Acil Hareket Planını yapmak olacak.

YUNUSELİ TOPLANMA MERKEZİ
Yunuseli Havalanının bulunduğu yeri; “Afet Toplanma ve Afet Lojistik Havaalanı” olarak planlayacağız. Mevcut pist 400 m kadar uzatılarak hafif kargo uçaklarının inişine uygun hale getirilecek. Çadır ve konteynır kent oluşturulacak biçimde planlanıp, olağan vakitlerde park, yeşil alan, koşu parkurları formunda rekreaktif alan olarak düzenlenecek.

TOPLANMA MERKEZİNDE BAĞIMSIZ ALTYAPI
Yaşanması mümkün afet ve öteki kriz anlarında vatandaşlarımızın acil muhtaçlıklarını karşılayabileceği, özel araçlarını park edebileceği ‘Toplanma Merkezleri’ni hemen oluşturacağız. Bu alanlara ana şebekeden bağımsız elektrik, su, gaz, bağlantı vb. çizgilerini oluşturup bir köşesinde alet, jenaratör, projektör vb. donanım konulacak, depolar inşa edeceğiz.

ÇATI VE TABELA GÜVENLİĞİ
Kentimizde sık sık yaşanan lodos rüzgarları da dikkate alınarak çatı ve tabela uçmalarının yarattığı tehlikeleri önleyecek çalışmalar yapacağız. Mesnetsiz ve rastgele yapılan çatıların değiştirilmesini, fonksiyonsuz kalan, eskiyen, makus imgeye yol açan, kent estetiğini bozan ve tehlike arz eden tabelaların kaldırılmasını sağlayacağız. Avrupa kentlerindeki üzere dükkan vitrinlerine camlarına, kapılarına yazılacak bilgilendirme tabelalarını teşvik edecek bunun dışında yapılan tabelaların vergilerini artıracağız.

DİKİNE İMAR FURYASINA SON
Kentsel Dönüşümü “Rantsal Dönüşüm” olarak algılayan mevcut idarelerin tersine kentsel dönüşüm uygulamalarını gayesine ve ruhuna uygun yapacağız. 2-3 katlı konutları yıkıp çok katlı, dikine imar furyası kentsel dönüşüm değildir, bu çarpık anlayış son bulacak!

RİSKLİ ALANA ACİL MÜDAHALE
Çok riskli alanlarda kalan yapıların dönüşümüne öncelik vereceğiz. Bu alanlardaki dönüşümlere Belediye olarak müdahil olacak, ekonomik ve idari manada faal katkı koyacağız.

KENT SİLÜETİ KORUNACAK
Dünyada her kentin kendine ilişkin bir dokusu ve silüeti vardır. Bu manada Bursa’nın kalabilen hoşluklarına, yeni hoşluklar ekleyecek ve ortaya çıkacak yeni kent silüetini ve dokusunu koruyacak, asla da bozmayacağız!

ZEMİN ETÜDÜ GÜVENLİĞİ
Gerek kentin Anayasasının hazırlanmasında, gerekse mecburî yeni imar planlamalarında; kararlarımızı, arazinin topografik durumuna ve yer dinamiğine uygun bilimsel kriterler ve raporlamaların ışığında alacağız.

DAR GELİRLİYE KİRA DESTEĞİ
Diğer konutu olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza, kendi meskenini inşa mühletince ek kira takviyeleri verecek, mağdur etmeyeceğiz.

OTOPARK UYGULAMASINDA TAVİZ YOK
Ülkemizdeki imar planlamalarının ve kentlerimizin bilhassa bitmeyen trafik sıkıntısının bir numaralı mevzusudur otoparksızlık. Bu duruma da planlamalardaki “otopark zorunluluğu” yaptırımına bir halde göz yumulmuş olunması yol açmıştır. Yeni periyotta uyulması gereken bir numaralı plan gerekliliği; otoparkların, bodrum katlara alınması ve böylece toplumsal ve yeşil alanların arttırılması olacak.

PLAN BELİRSİZLİĞİNE SON
Şeffaflığı temel alacağız. Bu nedenle dönüşecek yapıların dönüşmüş halindeki mimari projeleri ve görünümleri, dönüşümden evvelki ve sonraki toplam inşaat alanları ve bağımsız kısım sayıları evvelden lanse edilecektir. Değişmesi durumunda, kesinlikle hak sahiplerinin onayını alacağız.

İNANÇLI ALTYAPI

Dönüşüm nedeniyle nüfus artışı öngörülmesi halinde, imar planlarının bütünlüğünün bozulmaması için proje alanlarını genişletilereceğiz. Toplumsal ve altyapı alanlarının arttırılması için gerekli plan değişikliklerini evvelden dikkate alacağız.

KAMU HAKKI KORUNACAK
Plandaki pozisyonları gereği Makul Kar + Maliyet dışında yüksek rant getiren projeler titizlikle incelenecek kamunun ve devlet hazinesinin hak kaybına uğramasının önüne geçilecek.

BİLİMSEL ANA PLAN
Öncelikle üniversitelerimiz ve akademik odalarımızla birlikte ‘Bursa Ulaşım Ana Planı’nı kentin büyüme tarafı ve suratı üzere kriterleri dikkate alarak uzun vadeli muhtaçlığa tahlil olacak biçimde bilimsel ve akılcı bir yaklaşımla yine yapacağız.

7/24/ HİZMET

Kentin doğusunda ve batısında cep otogarları yapacağız. Toplu ulaşım planımızı 7/24 temeline nazaran uygulayacağız. Vatandaşlarımızı gece 12’den sonra terminallerde sabahlamaya mahkum etmeyeceğiz.

DERİN METRO
Dünyayı yine keşfetmeye gerek yok. Bursa için derin metro projelerini ivedilikle hazırlayacağız. Hafif raylı sistemleri geliştirerek derin metro sistemleri ile entegre edeceğiz.

İLK ETAP 24 KM, 16 İSTASYON
1. Etap Derin Metro Çizgimizi Kestel – K.Sanayi ve 23 Nisan mahallesi ortasında 24 km ve 16 istasyondan oluşacak. Dünyanın değerli bir çok kentinde ve ülkemizde de İstanbul,Ankara ve İzmir olmak üzere yeraltı (derin) metro ağı bulunmaktadır. Devam edenler hariç İstanbul’da 202 km 138 istasyon, Ankara’da 67 km 57 istasyon ve İzmir’de 27 km 24 istasyonlu yeraltı metro sınırı var. Nüfus olarak bu kentlere yakın ve katma kıymeti tahminen de daha fazla olan kentimizde 6-7 km kadarı yeraltına alınmış hafif raylı sistem dışında derin metro sistemi her seferinde kelam verilmesine karşın bugüne kadar 1 km bile yapılamadı.

ULAŞIMA DERİN NEŞTER
Bu nedenle orta vadede; toplam uzunluğu 24 km bir yeraltı metro yapılması kentimizin ulaşımına kıymetli katkı sağlayacaktır. Bu sınırların mevcut kullanılan güzergahlardan farklı pozisyonda olması nedeniyle de inşaat müddetince mevcut trafiğe olumsuz tesiri olmayacaktır.

BURSA GÖRÜKLE’YE ULAŞACAK
Görükle’ye kadar 3,5 km uzatılacak mevcut hafif raylı sistem ile entegre edilerek Uludağ Üniversitesinden Kestel ve Gürsu’ya kadar ulaşımın kesintisiz olarak sağlanabilecektir.

METROYU HAFİF RAYLI SİSTEMLE ENTEGRE EDECEĞİZ
Derin Metro Çizgisi ile sınır üzerinde yapılacak Stadyum İstasyonundan başlamak üzere Hürriyet -Yunuseli – Otobüs Terminali – Bağlarbaşı –Emek çizgisi boyunca ve Küçük Sanayi İstasyonundan başlamak üzere Demirci-Çalı-Yaylacık-Tahtalı-Kayapa çizgisi boyunca yeni yapılacak hafif raylı sistemlerle entegrasyonu sağlanarak kıymetli bir nüfusu daha raylı sistemle tanıştırmak mümkün olacaktır.

KÖRDÜĞÜME YENİ ÇÖZÜMLER
Neredeyse tüm mevcut ana arterlerimizin ilişki noktası haline gelen Acemler ve Mudanya Yolu Kavşaklarını, alternatif arterler yaparak kördüğüm olmaktan kurtaracağız.

ALTERNATİF ANA ARTERLER
11 Eylül ve Avrupa Kurul Bulvarları ile Otansansit’ten başlayarak Soğanlı’ya kadar ulaşan lakin bir türlü tamamlanamayan Muhsin Yazıcıoğlu, Çelebi Mehmet, Hüdavendigar Bulvarlarında akış kesintisiz olacak. Kavşak, batçık, tanjant tipindeki yollar ve alt/üst geçitler yaparak trafik lambalarını en aza indirmek suretiyle buraları alternatif ana arterler haline getireceğiz.

HER MAHALLEYE OTOPARK
Bilhassa ana arterlere ve metro istasyonlarına yakın yerlerde olmak üzere, her mahallede en az bir tane olmak üzere yüksek kapasiteli otoparklar inşa edeceğiz.

OTOPARK YATIRIMCISINA TEŞVİK
Yeni kuşak katlı otopark yapmak isteyen girişimcilere, alan tahsisi ve ruhsatlandırma bahislerinde kolaylık sağlayacağız.

TEKNOLOJİK TABELA DEVRİMİ
Yol bilgilendirme tabela sistemini teknolojik imkanlardan faydalanarak baştan aşağı yenileyeceğiz. Erken taraf ikaz tabelalarının sayısını arttırarak son anda dönüş yapma nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı ve kazaların önüne geçeceğiz.

GEMLİK’E ÇAĞDAŞ GİRİŞ VE ÇIKIŞ
Kent merkezine gerçek dürüst girişi olmayan Gemlik ilçemizi bu yoksunluktan kurtaracağız. Vatandaşlarımızın ilçeye en kısa yoldan ulaşmalarını sağlayacağız.

ULUSLARARASI MARİNA
Bursa ve İznik’e deniz yoluyla turist getirecek Cruise gemilerinin yanaşabileceği, Marmara bölgesindeki yatların bağlanacağı, toplumsal tesisleri olan ve bu marka eserlerimizi turistlerle tanıştırabileceğimiz ve pazarlanabileceğimiz dükkanlarımıza sahip büyük ticari bir marina yapacağız.

ATATÜRK KENT VE KÜLTÜR MEYDANI
Bursa’mızda bugüne kadar meydan için yapılan teşebbüsler maalesef ranta kurban gitmiştir. Halbuki meydanı olmayan bir kentte ne DEMOKRASİ’den ne de DEMOKRATİK bir idarenin varlığından bahsedilemez! Bu nedenle öngörüsüzce yıkılan Atatürk stadyumunun yerinde yapılan fonksiyonsuz millet bahçesini; mitingler yapılabilecek, merasimlerle, konserlerle şenlenecek, toplumsal ve kültürel alanlara sahip emeline uygun, 60.000 m2 üzerinde 200.000 kişinin yer alabileceği “Atatürk Kent ve Kültür Meydanı” na dönüştüreceğiz.

ZEKİ MÜREN SANAT MERKEZİ
Gerçekleştireceğimiz “Atatürk Kent ve Kültür Meydanı” nın bitişiğinde “Zeki Müren Sanat Merkezi” inşa edeceğiz. İçinde müzik kursları, konser ve stant salonları mevcut olacak.

KAMP MERKEZLERİ
65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlarımızın; başta Uludağ’ın güneyinde ve Mudanya’da olmak üzere şimdilik 9 adet lokasyonda belirlediğimiz, tabiatla uyumlu olarak düzenlenecek alanlarda yapılacak otel konforundaki bungalov tipi yapılarda 1-3 haftalık dönemlerde tatil yapma ve toplumsallaşma imkanı sunacağız. Bu toplumsal kamplara ulaşımları servislerle sağlanacak, sıhhat çalışanı ve ambulans hizmetlerinin yanında kafetaryalar, yürüyüş parkurları mevcut olacak.

KIRSALDA KARŞILIĞI OLAN OKULLAR
Başta dağ yöremizdeki ilçelerimiz olmak üzere gençlerimizi, gerek toplumsal gereksinimlerini karşılayamadığımız gerekse iş imkanları yaratamadığımız için ilçelerimizde tutamıyoruz. Buralardaki mevcut yüksekokullarda Ofis İdaresi ve Sekreterlik, Muhasebe, Davet Merkezi Operatörlüğü, Dokumacılık üzere kırsal ilçelerimizde karşılığı olmayan kısımlar bulunuyor.

TESİS VE DONANIM DESTEĞİ
İlçelerimizde karşılığı bulunan bölümlere yönelik eğitim veren kısımların açılması ve gençlerimizin bu bölümlerde vasıfsız emekçi yerine yetişmiş işçi olarak çalışmalarının, hatta iş kurmalarının sağlanması için efor göstereceğiz. Bu doğrultuda; gerekli tesis ve donanım dayanağı vermek için üniversitelerimizle istişarelerde
bulunacağiz.

MADENCİLİK BÖLÜMLERİ
Maden Harita ve Ölçmeleri, Maden Rezerv Hesaplamaları, Maden İşletmeciliği üzere mevzularda eğitim veren Madencilik Kısımları,

TARIM VE ZİRAAT OKULLARI
Bitki Müdafaa, Zirai İlaçlama, Hayvan Sıhhati ve Yetiştiriciliği, Ziraî Aletler, Endüstriyel Tarım ve Hayvan İşletmeciliği üzere bahislerde eğitim veren Ziraat Kısımları,

TURİZM EĞİTİMİ
Turizm vb. üzere kısımların açılmasını sağlamak için her türlü teşebbüste bulunacağız.

ÖĞRENCİLERE FİYATSIZ ULAŞIM
Eğitimlerinde toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilerimize haftanın 7 günü gidiş ve dönüş olmak üzere günlük 2 sefer fiyatsız ulaşım imkanı sağlayacağız.

STAJ UYUM MERKEZİ
Bu bağlamda; öncelikle belediyeler bünyesinde STAJ UYUM OFİSLERİ ikame edip buna bağlı bir stajyer bilgi sistemi kuracağız. İşletmelerle öğrencileri buluşturmak için gerekli çalışmaları yapacak, geri bildirimleri kıymetlendirerek staj sürecini takip edeceğiz. Mecburî olan staj mühletince öğrencilerimize toplu taşıma araçları ile fiyatsız ulaşım imkanı sağlayacağız. Başarılı olanlara staj bursu vereceğiz. İşletmelere teşvik ve avantajlar sağlayacağız.

ÜCRETSİZ KURS MERKEZLERİ İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Eğitim sistemimizin en kıymetli eksikliği hiç bir periyotta fırsat eşitliğini sağlayamamış olması, bu adaletsizliğin giderek de derinleşmesidir. Bu bağlamda 8. ve 12. sınıf öğrencileri için fiyatsız kurs merkezleri açacağız, Bursa’da hiç bir yavrumuzu eşitsizlik mağduru yapmayacağız. Okul öncesi çocuklarımız için de uyduruk ana kucağı yerine derli toplu kreşlere kavuşturacağız.

DESTEK ÇEKİ VE NAKDİ KATKI
Bu yaş kümesindeki öğrencilerimize, tıpkı vakitte 2024-2025 yılı için 2.000 TL yardımcı kaynak çeki vereceğiz. Dezavantajlı ya da kırsal mahallelerimizde eğitim gören dar gelirli ailelerimizin çocuklarına ise imtihana hazırlanma dayanağı olarak 5.000 TL nakdi yardım yapacağız.

YURT SEFERBERLİĞİ
Bursa’da on binlerce öğrencinin barınma sancısı çektiğini. kapı kapı kiralık daire arama derinde düştüklerini biliyoruz. Lokal idareler, kentimizde eğitim hedefli konaklayan konuk öğrencilerimizden de sorumludur. Birinci icraatlarımızdan biri de yeteri kadar öğrenci yurdu yapmak olacaktır.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
Gençlerimizi tütün ve unsur bağımlılığından uzak tutmak için mevcut bütün araçları faal olarak kullanacağız. Ailelerin nasıl davranması gerektiğini, unsur kullanımına başlama ve eğilimli olma belirtileri konusunda Bilboardları reklamdan çok bu emelle bilgilendirme emeliyle kullanacağız.

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Uyuşturucu ile uğraş kapsamında, toplumsal medya üzere tüm irtibat araçlarıyla kamu spotlarını artıracağız. Okul etraflarını, odak olduğu bilinen ve ihbar edilen yerleri sivil zabıta takımlarınca izleyecek kolluk kuvvetlerine ihbar vazifesini üstleneceğiz. Her şeye karşın makûs alışkanlıklara bulaşan gençlerimiz için tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısını ve ulaşılabilirliğini arttıracağız.

TARIMA DAYALI İHTİSAS ALANLARI
Tarım A.Ş.’yi kesinlikle çok daha aktif hale getireceğiz. Başta dağ yöresindeki ilçelerimiz olmak üzere kırsal alanlarımızda Kamulaştırma ve Arazi Toplulaştırması idareleriyle “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanları ihdas edeceğiz.” Hayvansal ve bitkisel üretimin yanında bu bölgelerin içinde üretilen eserlerin işlenmesi ve depolanmasını sağlayan tesisler için alanlar ayıracağız. Tesislerde yenilenebilir güç sistemlerinden faal olarak yararlanacağız.

ÇİFTÇİYE SERA YATIRIMI
Köy yerleşim alanları yakınında, belediyeye devredilen yerler ile kullanılmayan yerlerde, seracılık yapmaya uygun parseller oluşturup alt yapı hizmetlerini sağlayacağız. Bölgede ikamet eden 30 yaş altı çiftçilerimize öncelik vererek birinci 5 yılı fiyatsız kiralayacak, mühlet sonunda talep edildiğinde bedeli mukabilinde sahiplenmesine imkan yaratacağız.

ÜCRETSİZ PROJE SÖZÜ
Tıpkı halde çiftçilerimize Örtüaltı (sera) ve hayvancılık tesis binalarına ait tip projeler hazırlayıp fiyatsız sağlayacağız.

AR-GE DESTEĞİ
Belediye bünyelerinde kurulacak tarım hayvancılık AR-GE Ofisleri ile fiyatsız takviye ve danışmanlık sağlayacağız.

ÜRETİCİYE ALIM GARANTİSİ
Bu alanlarda üretilen nitelikli eserlere alım garantisi verecek, kent merkezlerindeki marketlerle ve ayrıyeten açılacak toplumsal marketlerde satışa sunulmasını temin edeceğiz. Üretilen sütlerin satın alınan bir kısmını dezavantajlı mahallerdeki çocuklarımıza fiyatsız dağıtacağız.

ATIL TOPRAKLARA DÜZENLEME
Tarım yapılmasını ekonomik olarak engelleyecek formda küçülen, geometrisi bozulan, kadastro yolları bulunmayan tarım toprakları ada ve mevki bazında vatandaşların da isteğine bağlı olarak Tarım Müdürlükleri ile de uyum sağlanarak yine düzenleyeceğiz.

TERSİNE GÖÇE TEŞVİK
Köy Yerleşik Alanı sonlarını biran evvel tespit edip kesinleştireceğiz. Köyüne geri dönüp kırsal üretimde yer almak isteyen vatandaşlarımıza bu alanlar içinde uygun arsa üretmeyi amaçlayan imar faaliyetleri yürüteceğiz.

YÖRE MİMARİSİ AYAĞA KALKACAK
Tarım ve hayvancılık yapıları ile konut yapılması taleplerinde yöre dokusuna uygun tip mimari proje uygulamasını geliştirip ruhsat alma maliyet ve süreçlerini kısaltacağız. Tarım ve hayvancılık üretimine katılmak için kentten köye dönmeye karar veren vatandaşlarımıza ikametini aldırmak, üretim projelerini sunmak, varsa mevcut konutunu yenilemek vb. üzere kaideleri sağladıkları takdirde 100.000 TL taşınma ve yerleşme yardımı sağlayacağız.

DÜZENSİZ GÖÇMENE GEÇİT YOK
Sistemsiz kaçak göçmenlere kiraya verildiği yahut kullandırıldığı tespit edilen konut ve iş yerlerine belediye tarafından sunulan hizmetleri, boşaltmaları için müddet tanıyarak durduracağız.

GETTO DEVRİ BİTECEK
Yabancı göçmen ve sığınmacıların kentlerimizin bir noktasında nüfus bakımından ağırlaşmasıyla uğraş edeceğiz. Yabancıların getto mahalleler kurmasına müsaade vermeyeceğiz.

TABELAYA STANDART GELECEK
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalarda Türkçe alfabe harflerinin kullanılması konusunda standart belirleyeceğiz. Bu kurala uymayan mevcut tabela ve reklam panolarını kaldıracağız.

DENETİMLİ RUHSAT DÖNEMİ
Türk vatandaşlarının ticaretini korumak, haksız rekabeti ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek maksadıyla yabancılar tarafından işletilen kurumlarda çok sıkı kontroller uygulayacağız. Kaçak iş gücü, hijyen şartları, menşei belgisiz eserler, çalışma ve oturum müsaadeleri, mesleksel yeterlilik üzere konularda eksiklik tespit edilen iş yerlerinin ruhsatlarını iptal edeceğiz.

İSTİHDAMDA YERLİ ÖNCELİK
Belediyelerimizde ve bağlı kuruluşlarda yöre insanından vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağlayacağız. Statüsü ne olursa olsun yurt dışı kökenli hiçbir kişinin kurumlarımızda istihdamına müsaade vermeyeceğiz.

İHALELERDE YERLİ İSTİHDAM ŞARTI
Belediyelerin hizmet ihalesi yahut direkt hizmet alımına muhatap olan şirketlerde, genel konulara ek olarak; yöreye ilişkin ve ulusal sermayeli olma, çalışanlarını Türk vatandaşlarından istihdam etme üzere özelikler arayacağız. Bu şartlarda değişiklik olması durumunda mukavelelerini feshedeceğiz.

BURSA MARKALARI ENSTİTÜSÜ
Bursa’mızın ‘Kestane, Havlu, Bıçak, Zeytin, Siyah İncir, Şeftali, İpekçilik, Kaplıca, Karagöz Hacivat, Bursaspor’ üzere dünyaca ün yapmış lakin kaybolmaya yüz tutmuş marka kıymetlerini korumak, geliştirmek, meselelerini tespit edip tahlil üretmek gayesiyle hemen “Bursa Markaları Enstitüsünü”nü kuracağız.

KESTANE ÜRETİMİNE TEŞVİK
Hayata geçireceğimiz bu Enstitü ile ; İlimiz genelindeki öncelikle mevcut Kestanelik Alanlarının ölçülüp haritalanarak bilgi sistemini kuracağız. Kestane üretim kapasitesinin neden düştüğünü, varsa hastalıklarının neler olduğunu, tehdit eden ögelerinin neler olduğu üzere konularda durum tespitini ve tahlil formunun ne olacağı konusunda bilimsel raporlar alacağız.

YENİ GİRİŞİMCİLERE FIRSAT
Orman yönetiminden orman sonları içinde kalan fakat üzerinde orman örtüsü bulunmayan alanların Kestanelik olarak düzenlenmesi için tahsis talebinde bulunacağız. Bu alanları Orman Yönetimi uyumunda Kestanelik haline getirip geliri Orman Yönetimine ilişkin olmak üzere teşebbüsçü olmak isteyen işletmeleri kiraya verilmesini sağlayacağız. Coğrafik işaret tescil süreçlerini de gerçekleştireceğiz.

DEĞERLERİMİZ HAYAT BULACAK
Bıçak, havlu, ipekçilik üzere küçük sanayi imalatı biçiminde üretimi yapılan marka kıymetlerimiz ile ilgili üretim yapan mevcut işletmelerin öncelikle üretim yapmaya devam ettikleri yerlerde ne üzere meseleleri ve muhtaçlıkları olduğunu tespit edip gerekli yardım ve takviyeleri vereceğiz.

BURSA MARKALARI SANAYİ BÖLGESİ
Üretim yerleri yetersiz olanlara yer temini, bulunamazsa muhtaçlığa yetecek büyüklükte yalnızca marka pahası olan imalathanelerin kullanabileceği ‘Bursa Markaları İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Bölgesi’ ihdas edeceğiz.

EFSANE GERİ GELECEK
Bursaspor’un bir numaralı marka bedeli Bursaspor’un tekrar hak ettiği bedele kavuşması önceliğimiz olacak.
Bunun için SİYASET ÜSTÜ İSTİŞARE KURULU oluşturacak, kulübün öncelikle maddi bağımsızlığını sağlayacak sistemi ORTAK AKIL ile kuracağız. Alt yapıdaki örnek girişimciliği ve üretkenliği geri getirecek uygulamaları hayata geçirerek, geleceğe inançla bakan istikrarlı bir Bursapor’u yine yaratmak için lokal imkanlarımızı seferber edeceğiz.

ÇOK GAYELİ SPOR LİSESİ
Belediye tarafından yapılacak özel yetenek imtihanları ile seçilecek spora yetenekli çocuklarımız için burslu ve yatılı “Bursa Spor Lisesi”ni kurup hayata geçireceğiz. Lise yerleşkesinde futbol, basketbol, voleybol, tenis üzere kısımlara yönelik spor alanlarını inşa edeceğiz. Burada başarılı olan gençlerimizin, güçlü ve kollayıcı menajerlik sistemiyle başta Bursaspor’umuz olmak üzere kulüplerimizin üst yapılarına atlet kazandırmaları amaçlanacak.

ULUSLARARASI ULUDAĞ SPOR KAMPI
Kentimizin emsalsiz coğrafyasının en harika ve ana hayat kaynağı Uludağ’da; Bursaspor’umuza ve talep eden yerli ya da yabancı spor kulüplerine çok taraflı, futbol alanları, her branşa hitap edecek spor salonları, atletizm pistleri, toplumsal alanlı konaklama tesisleri ile zenginleştirilmiş, birebir vakitte dev bir tatil köyü konseptinde, konforlu bir kamp alanı ihdas edeceğiz.

SPOR TURİZMİ HAYAT VERECEK
Böylelikle evvel Bursaspor’u ve başka profesyonel kulüplerimizi yüzbinlerce dolar masraftan, ülkemizi de döviz kaybından kurtarmış olacağız.

BİSİKLET PARKURLARI
Dağları, ormanları, denizi, ırmakları, gölleri üzere eşsiz bir çok doğal lokasyonu bulunan kentimizde inançlı, denetimli, ulaşılabilir nitelikte tanımlanmış hiçbir bisiklet parkurunun ve rotasının bulunmaması üzücüdür. Bu bağlamda; kentimizin doğal varlıklarına ziyan vermeyecek ve tarihi/doğal lokasyonlarına paralel olacak biçimde vatandaşlarımızın her bölümüne hitap edecek biçimde bisiklet parkurları oluşturacağız.

SOSYAL DONATILI GÜZERGAH
Bisiklet kiralama ve tamiratı hizmetleri ile alışveriş büfeleri bulunacak. Güvenlik işçisi istihdam edilecek, sıhhat merkezlerine yakın ve irtibatlı olacak. Motorlu araç trafiğinden arındırılmış olacak. Aydınlatma ve haberleşme altyapısı bulunacak. Kısa vadeli dinlenme yerleri tanzim edilmiş olacak.

YEŞİL BURSA BİSİKLET FESTİVALİ
Bisiklet severlerin yanı sıra gençlerin ve çocuklu ailelerin ilgisini çekebilecek olan YEŞİL BURSA BİSİKLET ŞENLİĞİ projesi ile tıpkı vakitte etraf vilayetlerden bilhassa İstanbul’dan günü birlik olarak bile gelecek vatandaşlarımız sayesinde kentimize turizm geliri katkısı da sağlayacak.

TİRİLYE-KETENDERE PARKURU
Bu güzergahın uzunluğu gidiş-dönüş 15 km olup Zeytinbağı, Kapanca Antik Limanı, Ketendere Kıyısı ve Marmara denizini görme imkanı verecek. Trafik yoğunluğu bulunmayan ve eğimi uygun üzere görünen mevcut bir yolu bulunması avantajdır. İstanbul’dan da ulaşımı kolay olup Zeytinbağı beldemiz dahilinde yeme içme, sıhhat tesisi ve Jandarma Karakolu bulunması hasebiyle ayrıyeten avantajlıdır.

HÜZELYALI-ALTINTAŞ-KURŞUNLU PARKURU
Bu güzergahın uzunluğu da yeniden gidiş-dönüş 15 km olup Güzelyalı-Altıntaş, Kurşunlu ve Marmara denizini görme i İmkanı verir. İstanbul’dan da ulaşımı son derece kolay olup her türlü altyapısı bulunması hasebiyle avantajlıdır.

ULUABAT VE İZNİK GÖL ETRAFI PARKURU
Uluabat ve İznik Gölleri etrafındaki sınırsız sayıda alternatif rotalar mevcut olup komitemizce yerinde inceleme yapıp en uygun olanlarını bulabiliriz. Lokasyon olarak tarife gerek yok zati. Tıpkı formda eski Uludağ Yolu ile Uludağ etrafındaki Kestel, Keles ilçeleri de tıpkı halde. Milletlerarası yarışlara uygun nitelikte Paris Bisiklet Tipi bir parkur planlayıp hayata geçireceğiz.

ARITMA TESİSLERİ
Çağdaş ve sağlıklı bir kent olabilmenin yolu, öncelikle son teknoloji ile donatılmış çağdaş arıtma tesislerini kurmaktan ve bunların sayısını arttırmaktan geçiyor. Münasebetiyle yüksek kapasiteli ve sınırsız sayıda tesisler olmazsa olmazımız olacak.

KIYILARDA YAPILAŞMAYA TAVİZ YOK
Deniz ve derelerimizin Kıyı Kenar Çizgilerini tespit ve ilan edip kesinleştireceğiz. Bu kıyı çizgileri içinde kalan alanlarda yapılaşmaya ve denetimsiz kullanımlara müsaade vermeyeceğiz.

YAŞAM İKSİRİMİZİ KORUYACAĞIZ
Uludağ Alan Başkanlığına devredilen 2040 hektarlık alanın kullanım ve planlamalarının takipçisi olacağız. Etrafa ziyan verecek kararların alınması halinde kamuoyunu bilgilendireceğiz.

FİLTRESİZ FABRİKA KALMAYACAK
Hava kalitesini artırmak için havayı kirleten ve filtre kullanmayan fabrikaları tespit edeceğiz. Ölçüm istasyonlarının sayısını ve data kalitesini yükselteceğiz. Kömür dağıtma yerine doğalgaz kullanımını teşvik edeceğiz.

YEŞİL GÜÇ YATIRIMINA TEŞVİK
Yenilenebilir güçten evvel belediye binalarında ve bağlı kuruluşlarında yararlanacağız. Bu cins güç yatırımları yapmak isteyen girişimcilere yer temini konusunda takviye vereceğiz. Konutların inşaat projelerinde yenilenebilir (yeşil) güçten faydalananlarda teşvik edici avantajlar sağlayacağız.

EMEKLİYE TABAN FİYAT KELAMI Evi olmayan, öteki bir geliri de bulunmayan, hanesine ikinci bir maaş girmeyen emeklilerimizin maaşını minimum fiyata tamamlayacağız.

İNSANİ SU HAKKI, FİYATSIZ OLACAK
Bir insanın yaşaması için gerekli olan aylık su kullanım hakkı, kozmik hesaplamalara nazaran yarım ton ile 1 ton, yani 1 metreküp ortasıdır. Ve biz Allah’ın verdiği suyun her ay 1 tonunundan fiyat talep etmeyeceğiz. 1 ile 10 metreküpe kadar olan su tüketim bedeline de yüzde 50 oranında indirim yapacağız. Bilindiği gibi 2019’da İYİ Parti yarım ton suyun fiyatsız verilmesini önerdi. Gündeme bile alınmadı. Sn. Aktaş artık suyu yüzde 50 ucuzlatacağının kelamını veriyor, hasebiyle bugüne kadar değerli sattığının itiraf etmiş oluyor.

SÜT İÇMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK
Okul öncesi eğitim alan tüm çocuklarımızın fiyatsız süt içebilmelerini mutlak surette temin edeceğiz. Çocuklarımız artık cılız ve bodur olmacak, kemik yapıları için gerekli olan vitaminlerden yoksun kalmayacaklar. Ayrıyeten hiç bir çoçuğumuzun beslenme çantası boş kalmayacak.

ULUDAĞ ETEKLETİNDE REKREASYON PROJESİ
Çelikpalas otelin üstü ile Doburca ortasındaki Uludağ’ın harika hoşluklarını Bursalı hemşehrilerimiz ile buluşturacağız. Bu alanda yürüyüş yolları, oyun alanları seyir terasları mola ve aktivite alanlarını içeren son derece çeşitli alternatiflerle bezenmiş rekreasyon çalışmasını hayata geçireceğiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir